Od samotného počátku si jako společnost zakládáme na čestném jednání s důrazem na transparentnost a soulad se zákonem a etickými normami, a to jak uvnitř firmy, tak i směrem k našim kandidátům, klientům, dodavatelům a dalším partnerům.

Důrazně se vymezujeme vůči jakémukoliv protiprávnímu jednání a v zájmu otevřené firemní kultury nabízíme prostřednictvím platformy Nenech to být svým zaměstnancům i dalším obchodním partnerům možnost ‘zapískat na píšťalku’ v případě, že chtějí upozornit na jakékoliv ilegální či nemorální aktivity. Naší prioritou je vytvoření takového prostředí, kde lidé mohou vyjádřit své podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé chování bez obavy z postihu a zároveň s jistotou, že jejich podnět bude pečlivě prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Bližší podrobnosti ohledně podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů, přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení naleznou zaměstnanci a pracovníci GoodCallu v rámci interního předpisu Řešení oznámení společnosti.

Oznámení můžete podávat prostřednictvím formuláře na následujícím linku, a to v rámci kategorie ‘Mám podezření na protiprávní jednání’:

https://www.nntb.cz/c/0cheyy5r

Příslušná osoba: Linda Čeřovská (linda.cerovska@goodcall.eu, +420 603 400 491)